ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Języków Obcych KidsWorld to miejsce, gdzie dzieci mogą rozpocząć niezapomnianą przygodę
z językiem angielskim.

Edukacja, rozwój, zabawa. To jest to, na co stawiamy w naszej szkole stwarzając dzieciom środowisko jak najbardziej zbliżone do naturalnego oraz im znanego. W takich warunkach zdobywanie wiedzy w zakresie języka obcego staje się dla nich procesem łatwym i przyjemnym.

Kursy odbywają się w małych grupach, maksymalnie 4-osobowych lub indywidualnie. Dzięki temu efektywność nauczania jest wysoka, a nauczyciel szybko ocenia postępy kursantów. Małe grupy dają również możliwość stworzenia przyjaznej atmosfery oraz rozwoju umiejętności pracy w zespole. Ponadto, praca w grupie działa na dzieci motywująco i zwiększa ich zaangażowanie.

Doskonale przygotowany lektor czuwa nad indywidualnym procesem rozwojowym każdego ucznia. Jednocześnie współpracuje z rodzicami, udzielając wszelkich informacji na temat programu nauczania i postępów ich pociech.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Utrwalamy i poszerzamy materiał realizowany w szkole i przedszkolu. Wplatamy do nauki gry i zabawy edukacyjne, które pobudzają dzieci do radosnego uczestniczenia w zajęciach!

Pracujemy na podręcznikach i materiałach edukacyjnych najlepszych wydawnictw m.in. Pearson Longman, Oxford University Press, Macmillan.

Stosujemy nowoczesne technologie multimedialne, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności językowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

METODY

W Kids World Centrum Języków Obcych stosujemy metody, które wspomagają wszechstronny rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Równomiernie kształtujemy zdolność komunikacji – mówienia i rozumienia ze słuchu, czytania, pisania. Utrwalamy i poszerzamy materiał realizowany w szkole lub przedszkolu.

Dzieci w wieku 3-8 lat uczą się metodą naturalną to znaczy poznając otaczający ich świat przez stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie nauki. Na zajęciach śpiewają piosenki, słuchają bajek, spotykają ciekawych bohaterów opowiadań obrazkowych, uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, wykonują prace manualne. Rozumienie języka obcego staje się dla nich proste i swobodne. Dzieci, pobudzone ciekawością i chęcią zabawy, osłuchują się z językiem, przyswajają słownictwo, wypowiadają pierwsze słowa i zdania po angielsku!
Wszystkie aktywności dostosowane są do poziomu rozwoju poznawczego i emocjonalnego maluchów.

Na kursach dla dzieci uczęszczających do klasy trzeciej i starszych doskonalimy umiejętności na każdym poziomie znajomości języka. Naszym celem jest nauczenie zasad i reguł gramatycznych, poszerzanie słownictwa, rozwijanie umiejętności komunikacji. Również tutaj wykorzystujemy gry i zabawy językowe. Uczymy między innymi przez dramy, projekty, piosenki, filmy, aby nauka była ciekawa i zwiększała motywację oraz zaangażowanie u uczniów.

Wszystkie kursy realizowane są w oparciu o podręczniki.

Na zajęciach wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne, w tym tablicę interaktywną.

OFERTA I CENNIK

KURSY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W WRZEŚNIU/ PAŹDZIERNIKU 2015 r.

WIEK DZIECKA/KLASA WIELKOŚĆ GRUPY* CZĘSTOT. ZAJĘĆ DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ ILOŚĆ SPOTKAŃ KOSZT**
3-4 LATA 4 os. 1 x tyg. 30 min. 34 1 020,00 PLN
5 lat 4 os. 1 x tyg. 45 min. 34 1 020,00 PLN
6-12 lat / 1-6 klasa oraz dzieci starsze 1 os. 1 x tyg.

60 min
34 2 040,00 PLN
2 x tyg. 60 3 600,00 PLN
2 os. 1 x tyg. 34 1 190,00 PLN
2 x tyg. 60 2 100,00 PLN
4 os. 1 x tyg. 34 1 020,00 PLN
2 x tyg. 60 1 800,00 PLN


*Uruchomienie kursu grupowego uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej ilości kursantów.

** BRAK DODATKOWYCH OPŁAT W PRZYPADKU PŁATNOŚCI RATALNEJ
w budowie...

Centrum Języków Obcych KidsWorld
ul. Budowlanych 35
43-100 Tychy
Kom. 501 581 519